×

SÍMPTOMES I SIGNES DE LES AL∙LÈRGIES.

Temps de lectura 2 min.

La Histamina és una amina biològica involucrada en respostes immunes locals. També regula funcions fisiològiques a l`estómac i actua com a neurotransmissor. 

Com a part de la resposta al∙lèrgica a un antigen, es generen anticossos (IgE) que s´uneixen a la superficie de les cèl∙lules encebades i els basòfils. Ho fan a través de receptors Fc de gran afinitat que són específics de la IgE. Aquesta unió provoca l´alliberació de la histamina emmagatzemada en grànuls dins d`aquestes cèl∙lules. 

La histamina és considerada com un modulador tant de la resposta inmune humoral com de la cel∙lular, així com el major mediador de reaccions d´hipersensibilitat immediates.

Els símptomes que es deriven de l´acció de la histamina en els processos al∙lèrgics es produeixen quan la histamina s´uneix als receptors H1 com la vasodilatació, edemes, prurit, envermelliment, inflamació i secreció de mucoses. 

  • Oculars: llagrimeig, envermelliment, picor, inflamació.
  • Nasals: secreció nasal, congestió.
  • Cutanis: rash, eczema, picor, dermatitis, erupció, edema.
  • Digestius: diarrea, inflamació, inflamació de la mucosa orofaringea, vòmits.
  • Respiratoris: atac d`asma, broncoespasme, mucositat branquial.
  • Generals: mal de cap, cansament, fatiga.
  • Greus: xoc anafilàctic, inflamació glotis, mort.

TRACTAMENTS. 

L´aspecte més important és sempre la prevenció. Per això és important haver fet un bon diagnòstic clínic i poder tenir identificat l´al∙lergen causant. D´aquesta manera, la primera mesura será evitar sempre que sigui possible el contacte amb l´al∙lergen. En aquells casos que no sigui possible i es desencadenin manifestacions, els principals tractaments farmacològics buscaran pal∙liar els símptomes.

L´escala terapéutica sempre intenta tractar el símptomes a nivel local (ocular, nasal, tòpic) i, en cas de no obtenir resultat o múltiples símptomes moderats, optar per fàrmacs via oral.

Els antihistamínics són inhibidors específics dels receptors de la histamina. Els utilitzats per la al∙lergia són els de tipus H1. Inicialment, aquests fàrmacs poc selectius en el seus efectes, donaven molta somnolencia, sedació, augment de la gana, sequedat de mucoses com a efecte no desitjat. Alguns antihistamínics  de segona generació, que no penetren la barrera hematoencefàlica no presenten tants efectes secundaris. Actualment, els preferits són els antihistamínics de segona generació: cetirizina, ebastina, loratadina i desloratadina.

En tot cas, encara que sigui habitual, des de la farmacia Verge podem ajudar a millorar la qualitat de vida , informar i derivar en aquells casos que sigui necessari.

                                                                                                                                         T´esperem.

Escriu un comentari

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de Privadesa de Google i els Termes de servei.
*Camps obligatoris

Llistat de categories

Categories
Preu